Ασφάλιση Σκαφών

Ασφάλιση Σκαφών


Ασφαλίζουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, τα ταχυπλόων ή ιστιοπλοϊκών, φουστών, πολυεστερικών ή ξύλινων, μηχανοκίνητων ή μη, ιδιωτικών ή επαγγελματικών, σύμφωνα με το νόμο 4256/2014.
Η υποχρέωση για ασφάλιση έχουν τα ελληνικής ή ξένης σημαίας σκάφοι.
Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας προτείνουμε σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Προσφερόμενες Καλύψεις

 • Υλικών ζημιών ή/και σωματικών βλαβών που θα προκληθούν από το σκάφος σας σε τρίτους.
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από ατύχημα.
 • Αστική Ευθύνη από και προς σκιέρ.
 • Ίδιες ζημιές που μπορεί να υποστεί είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά.
 • Ολικήκλοπή.
 • Υλικέςζημιές από κακόβουλες βλάβες
 • Πειρατεία, ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό, κεραυνό.
 • Εκβολή, κακοκαιρία.
 • Πυρκαγιά, έκρηξη.
 • Πρόσκρουση, βύθιση, προσάραξη, σύγκρουση.
 • Έξοδα ναυαγιαιρέσεως ή απομάκρυνσης ναυαγίου.
 • Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής/ρυμούλκησης.
 • Νομική προστασία.