Ασφάλιση Κατασκευής Έργου

Ασφάλιση Κατασκευής Έργου


Το πρακτορείο μας διαθέτει πολυετή πείρα στο κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων.

Με το προγράμματα των τεχνικών έργων, παρέχετε προστασία από ξαφνικές και αιφνίδιες ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

  • Πολιτικού Μηχανικού - CAR Ασφαλιστήριο όπως για παράδειγμα οικοδομές, οδοποιίες, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λ.π
  • Συναρμολόγησης - EAR Ασφαλιστήριο όπως για παράδειγμα φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα, μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.λ.π. από αιφνίδια και απρόβλεπτη αιτία.

Επιπλέον, παρέχεται κάλυψη τόσο για υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο, όσο και για την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων,

  • ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς,
  • αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή/και των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας.

 

Προσφερόμενες καλύψεις

Το πρώτο τμήμα του ασφαλιστικού προγράμματος καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο ίδιο το έργο κατά τη κατασκευή του:

Πλημμύρα, Χιόνι, Ανεμοθύελλα

Σεισμός

Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός

Καθίζηση, Κατολίσθηση

Λάθη από Αμέλεια, Αβλεψία

Ζημιές από Απεργίες, Οχλαγωγίες και Πολιτικές Ταραχές

Ζημιές σε Υπόγειες Καλωδιώσεις και Λοιπές Υπόγειες Εγκαταστάσεις/Δίκτυα

Ζημιές λόγω Εσφαλμένης Μελέτης (έως 30% προϋπολογισμού)

Ζημιές σε Εργοταξιακούς Καταυλισμούς & Αποθήκες (έως 10.000 € για Καταυλισμούς έως 10.000 € για Αποθήκες)