Ασφάλεια Κατοικίας - Περιουσίας

Ασφάλεια Κατοικίας - Περιουσίας


Κατοικία, το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο.
Μια στιγμή αρκεί με ένα σεισμό ή μια πυρκαγιά για να καταστρέψει αυτό για το οποίο έχουμε μοχθήσει να δημιουργήσουμε.
Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, είναι πρωτοποριακά προγράμματα και έχουν προβλεφθεί όλες οι ενδεχόμενες ζημιές που μπορούν να προκύψουν στο σπίτι σας.
Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε την ηρεμία που επιθυμείτε, είτε σαν ιδιοκτήτες, είτε σαν ενοικιαστές.
Σας προτείνουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθιμείται προκειμένου να είστε σίγουροι ότι ικανοποιούνται πλήρως οι ασφαλιστικές σας ανάγκες
Έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε την ηρεμία που επιθυμούμε, ακόμα και στην ασφάλιση της εξοχικής κατοικίας σας.

Ασφάλιση κατοικίας δανειοληπτών

Το πρόγραμμα απευθύνετε σε εσάς που ενδιαφέρεστε να ασφαλίσετε την ενυπόθηκη κατοικία σας με λίγα χρήματα.

Οι καλύψεις των Προγραμμάτων

Οφέλη εντός Νοσοκομείου
Επιλογή ποσοστού συμμετοχής της Εταιρίας
Έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα
Έξοδα νοσηλείας στο Εξωτερικό
Έξοδα νοσηλείας σε ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ
Έξοδα Χειρουργού (ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της Επέμβασης)
Έξοδα Αναισθησιολόγου (ανάλογα με τη κατηγορία βαρύτητας της Επέμβασης
Έξοδα ημερήσιας Επέμβασης/Θεραπείας

Πρόσθετα Οφέλη
Έξοδα νοσοκομείου στο σπίτι

  • Ανά ημέρα ανάρωσης
  • Ανά νοσηλεία

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα χωρίς παραστατικά εξόδων
Χειρουργικό Επίδομα
Έπίδομα Τοκετού
Έπείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα
Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό
Επίδομα συμμετοχής ασφαλιστικού φορέα
Κάρτα Νοσηλείας
Εκπτώσεις εξαρτωμένων μελών

Προαιρετική Κάλυψη Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις
Ιατρικές Εξετάσεις

  • Γιατρός Δικτύου
  • Γιατρός Δικτύουστο σπίτι
  • Γιατρός εκτόςΔικτύου

Ιατρικές Πράξεις

  • Γιατρός Δικτύου

Απεριόριστες επισκέψεις