Υγείας

Υγείας


Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που μπορούμε να απολαύσουμε. Τη δική μας και της οικογένειάς μας.

Τα σύγχρονα προγράμματα σας εξασφαλίζουν μια ποιοτική νοσοκομειακή περίθαλψη.

Εξασφαλίζουμε την απαραίτητη σιγουριά που χρειάζεστε για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας.

 

Οι καλύψεις των Προγραμμάτων

 

Οφέλη εντός Νοσοκομείου

Επιλογή ποσοστού συμμετοχής της Εταιρίας

Έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα

Έξοδα νοσηλείας στο Εξωτερικό

Έξοδα νοσηλείας σε ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ

Έξοδα Χειρουργού (ανάλογα με την κατηγορία βαρύτητας της Επέμβασης)

Έξοδα Αναισθησιολόγου (ανάλογα με τη κατηγορία βαρύτητας της Επέμβασης

Έξοδα ημερήσιας Επέμβασης/Θεραπείας

Πρόσθετα Οφέλη

"Προ" & "Μετά" Νοσοκομειακά Έξοδα

Έξοδα νοσοκομείου στο σπίτι

 
  • Ανά ημέρα ανάρωσης
  • Ανά νοσηλεία

 


 

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα χωρίς παραστατικά εξόδων

Χειρουργικό Επίδομα

Έπίδομα Τοκετού

Έπείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα

Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό

Επίδομα συμμετοχής ασφαλιστικού φορέα

Κάρτα Νοσηλείας

Εκπτώσεις εξαρτωμένων μελών

Προαιρετική Κάλυψη Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις

Ιατρικές Εξετάσεις

 
  • Γιατρός Δικτύου
  • Γιατρός Δικτύου στο σπίτι
  • Γιατρός εκτός Δικτύου

 


 

Ιατρικές Πράξεις

 
  • Γιατρός Δικτύου

 


 

Απεριόριστες επισκέψεις