Ασφάλεια Ζωής λόγω δανείου

Ασφάλεια Ζωής λόγω δανείου


Σε περίπτωση που κάτι αναπάντεχο συμβεί, η ζωή σας μας ενδέχεται να αλλάξει ρυθμούς. Το οικογενειακό εισόδημα πιθανώς να μειωθεί ξαφνικά. Ταυτόχρονα, πάγια και έκτακτα έξοδα, φόροι κληρονομιάς, τυχόν εκκρεμή δάνεια μπορεί να μην είναι εφικτό να καλυφθούν ενώ παράλληλα σχέδια για το μέλλον όπως οι σπουδές των παιδιών ίσως να  μην είναι πια δυνατό να πραγματοποιηθούν.

Ο έγκαιρος προγραμματισμός για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της οικογένειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά και θεμελιώδη βήματα για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικού σχεδιασμού. Με την ασφάλιση ζωής - δανείου εξασφαλίζετε το μέλλον της οικογένειάς σας, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε ήδη δημιουργήσει για αυτούς. Η ασφάλιση ζωής, είναι μια πράξη ευθύνης και φροντίδας για το μέλλον των αγαπημένων σας.

Εξασφαλίστε την πληρωμή του κεφαλαίου δανείου, διασφαλίζοντας το επίπεδο ζωής της οικογένειάς σας, εάν εσείς λείψετε από τη ζωή.

Τα προγράμματα ασφάλεια ζωής είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για δανειολήπτες προκειμένου να εξασφαλίσει στους δικούς σας ανθρώπους, την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας.

Πακέτα:

  • Απλή Aσφάλιση Zωής
  • Ισόβια ασφάλιση Zωής
  • Mικτη Aσφάλιση Zωής
  • All Loan