Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Μηχανολογικού Εξοπλισμού


Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται αυτοκινούμενα, κινητά ή σταθερά μηχανήματα έργου όπως:

 • Γερανοί
 • Μπουλντόζες
 • Εκσκαφείς
 • Οδοστρωτήρες
 • Δονητές
 • Φορτωτές
 • Αεροσυμπιεστές
 • Αντλίες
 • Οχήματα εργοταξίου κ.λ.π.

 

Επίσης καλύπτεται οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, που οφείλεται σε:

 • πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη
 • πτώση αεροσκάφους
 • σεισμό
 • ηφαιστειακή έκρηξη, πλημμύρα, παγετό
 •