Λεωφορεία Αστικά - Υπεραστικά

Λεωφορεία Αστικά - Υπεραστικά


Είμαστε από τις λίγους επαγγελματίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούμαστε στην ασφάλιση τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων. Διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία. Σε συνεργασία με υψηλού κύρους ασφαλιστικές εταιρίες, του πρακτορείο μας είναι σε θέση να παρέχει πλήρη και ειδικευμένη κάλυψη των ιδιαίτερων ασφαλιστικών αναγκών σε αυτή την κατηγορία οχημάτων.

 

Οι καλύψεις που παρέχονται:

 • Αστική Ευθύη Προς Τρίτους
 • Υλικές Ζημιές απο ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος με Ρυμούλκηση
 • Προστασία Bonus
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Νομική Προστασία
 • Πυρκαγιά – Έκρηξη
 • Κλοπή Ολική & Μερική
 • Απώλεια ή Καταστροφή Αποσκευών Επιβατών απο τροχείο/πυρκαγιά/φυσικά φαινόμενα
 •  Συμπληρωματικές Καλύψεις
 • Οδική Βοήθεια
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Λεωφορείου
 • Τρομοκρατικές Ενέργριες
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς