Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός


Εξασφαλίζουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά, ιατρικά μηχανήματα κ.α.) της επιχείρησης σας κατά παντός κινδύνου,έναντι απρόβλεπτων και αιφνίδιων ζημιών, όπως ενδεικτικά:

 • Βλάβες κατά τη λειτουργία
 • Πτώση, θραύση
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
 • Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού
 • Ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Φωτιά
 • Νερό
 • Κλοπή εξαιτίας διάρρηξης κ.λ.π.

 

Επιπλέον καλύψεις

Συμπληρωματικά, σας καλύπτει για:

 • Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων αποθηκευμένων σε δισκέτες, cd, streamers που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης.
 • Πιθανή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, με τη κάλυψη αυξημένου κόστους λειτουργίας.