Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις


Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι εσείς θα βρείτε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας.
Επιλέξτε τα νέα προγράμματα Ομαδικής ασφάλισης για το ανθρώπινο δυναμικό σας, στα οποία ανταποκρίνονται με το καλύτερο τρόπο στις ασφαλιστικές ανάγκες των ανθρώπων σας.

Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες, καθιστούν τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μια εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της όπως:

 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία
 • Φορολογικά οφέλη
 • Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών
 • Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας
 • Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
 • Ομαδικό προσωπικό ατύχημα
 • Χαμηλό κόστος με το ύψος της κάλυψης
 • Ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων

 

Επιχειρήσεις

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι να ασφαλίζουμε αποτελεσματικά τους βιομηχανικούς και εμπορικούς κινδύνους.

Τα πρωτοποριακά μας προγράμματα απευθύνονται σε κάθε μέγεθος και είδος της επιχείρισης σας.

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συνέχιση της λειτουργίας της, στην περίπτωση που κάποιο δυσάρεστο γεγονός διαταράξει την ηρεμία σας.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, προσφέρονται καλύψεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και το είδος της επιχείρησης. Για φωτιά μέχρι και κατά Παντός Κινδύνου.

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ασφαλίζουμε τις υποδομές και τον πάγιο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό αλλά και την εμπορική εγκατάσταση.
Αποθέματα εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια αποθήκευσης
Προϊόντα και πρώτες ύλες

Ασφαλίζονται ακόμα οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστεί η επιχείρησή σας από κλοπές, ληστείες, ή ακόμα και δόλιες πράξεις υπαλλήλων.

Σημαντικό πλεονέκτημα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ότι η αποζημίωση γίνεται σε αξία καινούριου για το κτήριο και το πάγιο του εξοπλισμό.

 • Ασφαλίζονται τα Γραφεία και τα Ιατρεία
 • Καλύπτουμε τις ζημιές που θα προκληθούν κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου/
 • Ιατρείου, και από απρόβλεπτες και αιφνίδιες ζημιές όπως:
 • Βλάβες κατά τη λειτουργία
 • Πτώση, Θραύση
 • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα

Για μεγάλες επιχειρήσεις

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός-Ευρεία Έκρηξη-Πτώση Αεροσκαφών (FLEXA)
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνός
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση ζημιάς (ανα ζημιά)
 • Αστική Ευθύνη (πυρός) ανά ατύχημα
 • Βραχυκύκλωμα
 • Κλοπή με διάρρηξη – ληστεία (και με αντικλείδι)
 • Κακόβουλη ενέργεια κλέπτη (ζημιές σε κτίριο, περιεχόμενο)
 • Καταιγίδα – Θύελλα – Πλημμύρα χαλάζι – βάρος χιονιού
 • Πτώση δέντρων, στηλών
 • Διαρροή σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, sprinklers)
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 • Θραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο
 • Θραύση επιγραφών σε Α’ κίνδυνο
 • Ληστεία – Hold up
 • Ημερήσιο επίδομα διακοπής εργασιών μέχρι 60 ημέρες ετησίως
 • Κ.Π.Κ. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Γενική Αστική Ευθύνη & Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Σεισμός
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
 • Υποστήριξη υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Υποστήριξη κλειδαριών
 • Απεγκλωβισμός ατόμου
 • Υποστήριξη υαλοπινάκων και κρυστάλλων
 • Εξασφάλιση επιχείρησης
 • Καθαρισμός επιχείρησης
 • Μεταφορά περιεχομένου επιχείρησης και φύλαξη