Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών


Καλύψεις προγράμματος ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων αξίας μέχρι 1.000.000 ευρώ

Βασικές καλύψεις

 • Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηζη
 • Πυρκαγιά απο δάσος
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλος Βλάβη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημιά πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος, (ζημιά ίδιου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Πλημμύρα καταιγίδα,θύελλα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημιές στον εξοπλισμό
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων
 • Έξοδα/αμοιβές αρχιτεκτονικών
 • Αστική ευθύνη έναντι γειτόνων και/ή τρίτων συνέπεια πυρκαγιάς και/ή έκρηξης
 • Σεισμό ή πυρκαγιά από σεισμό
 • Απώλεια κερδών
 • Πλήρης κάλυψη μηχανικών βλαβών και απώλειας κερδών λόγω των μηχανικών λαβών
 • Γενική Αστική Ευθύνη