Αστική Ευθύνη Επαγγελματιών

Αστική Ευθύνη Επαγγελματιών


Στο πρακτορείο μας μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την προστασία της επιχείρησής σας από τυχόν ευθύνες που μπορούν να της επιρριφθούν. Η κάλυψη αφορά υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή οικονομικές απώλειες που θα υποστούν οι πελάτες και θα οφείλετε σε λάθη παράληψης κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Καλύπτονται τα ατυχήματα στο χώρο της επιχείρησης η ευθύνη από πράξεις του προσωπικού και οι νομική προστασία της επιχείρησης.

Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου. Τροφική Δηλητηρίαση. Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση του περιβάλλοντος.

Επιχειρήσεις: Εστιατόρια, Καφετέριες, Μπαρ, Παιδότοποι, Κινηματογράφοι, θέατρα, Γυμναστήρια, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Σχολεία, Φροντιστήρια, Φαρμακεία.

Επαγγέλματα: Λειτουργία χώρων Γραφείων, Γυμναστηρίων & Σχολών Χορού, Εκπαιδευτηρίων, Σταθμού Αυτοκινήτων, Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Συντηρητών Ανελκυστήρων, Ανέγερση Οικοδομών.

Ευθύνη του φαρμακείου για αμέλεια, παράλειψη, λάθος εκτέλεσης συνταγής ή άλλο κατά τη παρασκευή και πώληση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές τρίτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη του φαρμακοποιού από ατυχήματα στο χώρο του φαρμακείου, την ευθύνη από πράξεις του προσωπικού που απασχολείται στο φαρμακείο καθώς και η Νομικών Προστασία του φαρμακοποιού (κάλυψη δικηγορικών αμοιβών/δικαστικών δαπανών για την επίλυση υποθέσεων που ακολουθούν τη νομική οδό, έως 3000 ευρώ)

Προσφέρει κάλυψη με ιδιαίτερα διευρυμένα όρια για ιατρούς των περισσότερων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων μαιευτήρων, αναισθησιολόγων, γαστρεντερολόγων, ακτινολόγων, οδοντιάτρων και ορθοδοντικών, ακόμη και χειρουργών.

Καλύπτονται οι ευθύνες του ιατρού για σωματικές βλάβες σε τρίτους ή θάνατο από αμέλεια, ιατρικό λάθος, ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του και στο πλαίσιο της ειδικότητας του. Η κάλυψη επεκτείνεται και στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης κατά τις οποίες ο ιατρός καλείται να παράσχει πρώτες βοήθειες, πέραν της ειδικότητάς του.

Αστική ευθύνη Δικηγόρων / Συμβολαιογράφων

για περιπτώσεις οικονομικές ζημιάς που θα υποστούν οι πελάτες του και οφείλεται σε λάθη, παραλείψεις ή πλημμελή άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας π.χ. λάθος νομική συμβουλή, λάθος χειρισμό σε δικαστική ή εξωδικαστική υπόθεση, μη τήρηση προθεσμίας καταβολής εφέσεων, κ.α.

Αστική ευθύνη Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ορκωτών  Ελεγκτών

για λάθη, παραλείψεις ή πλημμελή άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που επιφέρουν ζημιά στους πελάτες τους (π.χ. πλημμελής τήρηση λογιστικών βιβλίων, μη τήρηση προθεσμιών, εσφαλμένη εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, λάθη κατά τη σύνταξη ιστολογικού, κ.α.).

 

Η ευθύνη των ταξιδιωτών - πελατών

του ταξιδιωτικού πράκτορα που τυχόν θα προκύψουν κατά των οργανωμένων ταξιδίων που αυτός διοργανώνει και οφείλονται σε πράξεις, παραλείψεις ή την μη τήρησή των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του ασφαλιζόμενου tour operator.

 • Διατίθενται τρία εναλλακτικά προγράμματα με διαφορετικά όρια κάλυψης.

Τεχνικά επαγγέλματα:

Αφορά επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, Ψυκτικούς, Συντηρητές Καυστήρων αλλά και επιχειρήσεις που προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες, με κύκλο εργασιών έως και 200.000 ευρώ.

Παρέχει κάλυψη της αστικής ευθύνης του επαγγελματία/επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το Νόμο 3844/2010 και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα για τα τεχνικά επαγγέλματα, για ατυχήματα τρίτων (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που οφείλονται σε υπαιτιότητά τους.

Το Πρόγραμμα δίνει την ευελιξία να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με ανώτατα όρια ευθύνης από 50.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ, ανάλογα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών σας και το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Τα ασφάλιστρα ξεκινούν από  150 ευρώ - 390 ευρώ το χρόνο
, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.

Συνεργεία - ΚΤΕΟ

Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης ΚΤΕΟ απευθύνεται σε:

 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 • Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)

Περιπτώσεις απαιτήσεων:

 • Αμελής έλεγχος των φρένων που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα με τραυματισμό του οδηγού και τρίτων
 • Λάθη σε ζύγιση/αναρτησιομέτρηση που μπορεί μα οδηγήσουν σε εκτροπή του οχήματος
 • Λανθασμένη μέτρηση εκπομπών ρύπων, που μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμου στον οδηγό του οχήματος

Λογιστές

 • Λογιστές, που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Λογιστικά γραφεία (εταιρίες)

Καλύψεις:

 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων (πελατών) που προκύπτουν απο την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Έξοδα υπεράσπισης, σε αστικά δικαστήρια
 • Απώλεια εγγράφων
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Λανθασμένη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
 • Παράλειψη συμμόρφωσης με τους λογιστικούς κανονισμούς
 • Παράλειψη τήρησης των προθεσμιών κατάθεσης των δηλώσεων

 

Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί

Καλύψεις:

 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων (πελατών) που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Έξοδα υπεράσπισης, σε αστικά δικαστήρια

 

 

Διευθυντές και Στελέχη

Απευθύνεται σε εσάς που εργάζεστε ως διευθυντές, ή ανώτερα στελέχη και επιθυμείτε κάλυψη της προσωπικής σας ευθύνης έναντι τρίτων, μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών μιας επιχείρησης, κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών σας καθηκόντων. Η κάλυψη αυτή προστατεύει προσωπικά τους "διευθύνοντες" της εταιρίας από απευθείας αξιώσεις εναντίον τους, είτε μεμονωμένα, είτε συλλογικά, ως αποτέλεσμα αδικοπραξίας.

 

Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Το πρόγραμμα καλύπτει μία μεγάλη βιομηχανία, ή μικρή επιχείρηση για τις ευθύνες τους ως προς την αποκατάσταση των ζημιών σε ένα Φυσικό Περιβάλλον, ως συνέπεια απρόσμενης, απρόβλεπτης, ή ακούσιας απελευθέρωσης ρυπογόνων ουσιών από τις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.

 

Καλύψεις:

 • Μέτρα περιορισμού της ζημιάς
 • Πρωτογενή Αποκατάσταση
 • Συμπληρωματική Αποκατάσταση
 • Αντισταθμική Αποκατάσταση

Παραγωγής Προϊόντος

Αφορά την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας έναντι τρίτων και καταναλωτών για αξιώσεις/ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο και/ή υλικές ζημιές), οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν παγκοσμίως.

Τι θεωρείται ελαττωματικό προϊόν;

Ελαττωματικό προϊόν είναι ένα προϊόν που δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται κανείς να αναμένει, σε κάθε περίσταση για την οποία προορίζεται.

Σημαντικά πλεονεκτήματα

 • Προστασία των οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Κάλυψη σε άγνωστο νομικό περιβάλλον
 • Προστιθέμενη αξία για το προφίλ σας στο εξωτερικό

Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια και βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) έως 1.000.000 ευρώ. Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλύψεων που εξασφαλίζουν την επιχείρηση έναντι των των συνηθισμένων παραγόντων που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της, μεταξύ άλλων, φωτιά, φυσικά φαινόμενα και διαρροές νερών, κλοπή και διάφορες ζημιές στο κτίριο και τον εξοπλισμό του.

Περιλαμβάνει: συμπληρωματικά έξοδα μετά από ζημιά (π.χ. για την απομάκρυνση ερειπίων, αμοιβές μηχανικών / αρχιτεκτόνων, κ.α.), αλλοίωση αναλώσιμων εμπορευμάτων, αστικές ευθύνες προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς, από νερά, κ.α.

Αστική Ευθύνη Ιατρού

 • Που οφείλονται σε μη νόμιμες ή μη εγκεκριμένες από το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Επεμβάσεις - μεθόδους καθώς και σε συνταγογράφηση, παροχή, προώθηση, σύσταση και χρήση φαρμάκων, σκευασμάτων κ.λ.π. συναφών μη εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ.
 • Για ευθύνη που απορρέει από τη χρήση, κατοχή και λειτουργία που επαγγελματικού χώρου που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα ο Ασφαλισμένος (γενική αστική ευθύνη χώρου), εκτός εάν διατηρεί νόμιμο ιατρείο στο όνομα του και παρέχεται η σχετική κάλυψη.
 • Που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλες ειδικές συμφωνίες που υπερβαίνουν το σκοπό της ιατρικής ευθύνης.
 • Από ποινική ή/και πειθαρχική ευθύνη κάθε φύσης.
 • Για ευθύνη του Ασφαλισμένου που απορρέει από την ιδιότητα του ως ερευνητής ή/και χορηγός κλινικών μελετών.
 • Που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη μη τήρηση και συμμόρφωση με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης και πρότυπα αυτής.
 • Ευθύνης του Νοσηλευτικού ιδρύματος / Νοσοκομείου / Κλινικής / Διαγνωστικού Κέντρου / Εργαστηρίου που απορρέει από:
 1. Τη παροχή ιατρικής αγωγής / περίθαλψης και νοσηλείας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης που απορρέει από τις πράξεις / παραλείψεις ενός έκαστου εκ των ιατρών και του νοσηλευτικού και λοιπού μη νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολούνται από το ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Νοσοκομείο, την Κλινική ή το Διαγνωστικό Κέντρο / Εργαστήριο και
 2. τη χρήση, κατοχή και λειτουργία κυρίως ιατρικών ή / και συμπληρωματικών χώρων και εγκαταστάσεων.

 

Ειδικότητες:

Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γενική Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ιατρική της Εργασίας, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία, (Μικροβιολογία), Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Πνευμονολογία - Φυματιολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάστασης, Ψυχιατρική. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και οι Αγροτικοί Ιατροί χωρίς ειδικότητα

Επίσης καλύπτονται:

Αναισθησιολογία, Μαιευτική Γυναικολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Χειρουργική Παίδων, Αγγειοχειρουργική, Δερματολογία - Αφροδισιολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογία.

Όρια Ευθύνης ανά περιστατικό
Τιμές
250.000€
195,00€
300.000€
271,00€
400.000€
330,00€
500.000€
354,00€
600.000€
401,00€
700.000€
468,00€
800.000€
503,00€
900.000€
531,00€
1.000.000€
550,00€